سرخط خبرها

یکی از حکما را شنیدم که می گفت : هرگز کسی به جهل خویش اقرار نکرده است

نمایش یک نتیجه