نمایش یک نتیجه

جملات انگلیسی از دانشمندان هسته ای و علمی

3,000 تومان
در این محصول درباره چند تن از دانشمندان هسته ای و دیگر دانشمندان مسلمان و عمدتا ایرانی عباراتی به انگلیسی آورده شده و ترجمه آن هم در زیر آن گنجانده شده است.
برای افرادی که در درس زبان پایه دهم به دنبال یک تحقیق کامل هستند، محصول خوبی است.
این دانشمندان عبارتند از :
شهید مجید شهریاری
شهید مسعود علیمحمدی
شهید مصطفی احمدی روشن
شهید داریوش رضائی نژاد
فریدون عباسی
ابوریحان بیرونی
ابوعلی سینا
پروفسور سمیعی
خواجه نصیرالدین طوسی
محمد بن موسی خوارزمی