سرخط خبرها

مفهوم ضرب المثل کوه به کوه نمیرسد ادم به ادم نمیرسد

نمایش یک نتیجه