سرخط خبرها

مفهوم شعر دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد

نمایش یک نتیجه