سرخط خبرها

معنی دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد

نمایش یک نتیجه