سرخط خبرها

معنی انشا مثل از کوزه همان برون تراود که در اوست

نمایش یک نتیجه