سرخط خبرها

انشاء در مورد ضرب المثل از کوزه همان تراورد که در اوست

نمایش یک نتیجه